IMVO in de leveranciersketen is niet meer vrijblijvend

De OESO-richtlijnen voor MVO stelden het al, maar nu is ook het Europees Parlement ervan overtuigd. Als een organisatie een handelsrelatie heeft met een andere organisatie in een MVO-risico land, dan wordt het verplicht om maatregelen te nemen.

Globalisering heeft voor veel grote en belangrijke ontwikkelingen gezorgd. Maar we weten inmiddels dat er ook behoorlijk wat misstanden zijn ontstaan. Met de vrijwillige MVO-richtlijnen voor internationaal ondernemen die ruim 10 jaar geleden al door de OESO-landen zijn aangenomen is geprobeerd om een einde te maken aan deze misstanden. Met name multinationals hebben zich massaal aan deze richtlijnen gecommitteerd. Inmiddels heeft de Nederlandse overheid de doelstelling om 90% van de groot (MKB) bedrijven die internationaal actief zijn in 2023 de richtlijnen te laten onderschrijven. Het aantal bedrijven dat in 2020 deze richtlijnen onderschrijft is 35%.

Dat is één van de redenen geweest voor het indienen van een initiatief nota in de Tweede Kamer in 2020, voor een verplichting van IMVO. De minister beaamd de conclusies van de nota en voorziet een EU-aanpak. En nu het Europees Parlement de resolutie “Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen” in maart 2021 heeft aangenomen, worden de contouren steeds duidelijker. Tel hierbij op dat de nieuwe EU-Taxonomie voor duurzaam ondernemen, de OESO-richtlijnen (minimun safeguards) als 1 van de 3 kern onderdelen heeft benoemd, en we weten dat de vrijblijvendheid van IMVO zal verdwijnen.

Belangrijk is het om te begrijpen dat dit niet alleen gaat over multinationals, maar dat ook het (groot) MKB hier mee te maken gaat krijgen. Iedere organisatie met internationale handelsbetrekkingen zal een MVO-risico analyse moeten gaan uitvoeren en maatregelen nemen indien noodzakelijk. Op dit moment vindt de uitwerking plaats van de nieuwe regelgeving. Het kan nog wel een jaar of meer duren voordat er deze van kracht is. Zo moet nog worden bepaald hoe om te gaan met het proportionaliteitsvraagstuk. Stel een organisatie heeft een handelsrelatie met een IMVO-risico land, maar handelswaarde is <10% van de totaal omzet. Wat wordt er van een dergelijke organisatie verwacht? De spelregels hiervoor worden nog ontwikkeld.

Wachten op de nieuwe regelgeving?
De afweging die een organisatie moet maken is wanneer te starten. Veranderende regelgeving is niet de enige reden om Internationaal Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. Natuurlijk is hier de morele afweging te maken, dat zal per organisatie verschillen. De veruit de meeste ondernemingen willen dat hun negatieve impact op mens en milieu zo laag mogelijk is. Maar er zijn ook 3 bedrijfseconomische redenen om meer aan IMVO te doen. Op de eerste plaats zal het een beter inzicht geven in de handelsketen. Niet alleen in termen van inkoopkosten en verkoopprijzen, maar vooral ook meer inzicht in de lokale markt. Stel uw organisatie koopt van een Aziatische producent een halffabricaat. Cruciaal voor het eindproduct. Beter systematisch inzicht in de sociale, milieu en economische afhankelijkheden stelt een organisatie instaat om te anticiperen op veranderingen, van welke soort dan ook.

Daarnaast is een MVO positionering steeds interessanter, zowel in een B2B als een B2C markt. Deze manier van onderscheiden trekt andere soort klanten aan, terwijl bestaande klanten zich bevestigt voelen voor hun keuze. De groene of sociale effecten van een product of dienst zijn alleen maar geloofwaardig als er een borging is van de IMVO-aspecten.

De laatste reden heeft betrekking op de bottom-line resultaten. Organisaties die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben gemiddeld een betere lange termijn financiele prestatie. Dus korte termijn uitgaven zorgen voor een lange termijn winst. En dat is wat onze klant RVO samen met MVO Nederland nu nog makkelijker heeft gemaakt. Er zit 50% subsidie op een risico-analyse in de keten. En zelfs het advies over de voorgestelde maatregelen krijgen deze subsidie. Tot een maximum van € 10.000 wordt het adviesrapport van Empact vergoed. Hierbij geldt wel dat de organisatie geen eigenaar mag zijn van de buitenlandse handelspartner en tot het (groot) MKB behoord. Met dit aanbod zorgen RVO en MVO Nederland ervoor dat zelfs de korte termijn kosten beperkt zijn zodat de lange termijn kosten kunnen dalen.

Meer weten? Stuur een email naar martin.dejong@empact.nu voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Deel dit artikel

Recente nieuwsberichten

Onze klanten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang onze updates. Geen zorgen voor de hoeveelheid, dit wordt beperkt tot 4 keer per jaar.