3 gevolgen van de Europese Green Deal die alle bedrijven gaan merken

De Europese Green Deal is een omvangrijk beleidsprogramma van de Europese Commissie met als doel om van Europa een duurzaam continent te maken. Concreet moet de Green Deal ervoor zorgen dat Europa in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 55 procent heeft vermindert, om vervolgens in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken, omvat de Green Deal een groot aantal maatregelen die grote gevolgen zullen hebben op alles en iedereen binnen de EU: overheden, consumenten en bedrijven.

Met name het op 14 juli 2021 gepresenteerde klimaatpakket Fit for 55 zal een grote impact hebben op bedrijven. In het bijzonder sectoren als transport, energie, landbouw en de bouw zullen flink moeten hervormen, maar aangezien deze sectoren verweven zijn met de hele economie, en de nieuwe regelgeving betrekking zal hebben op alle sectoren, gaan alle bedrijven in meer of mindere mate de gevolgen hiervan ondervinden. In dit artikel zetten we de belangrijkste kansen en bedreigingen die voor alle bedrijven gaan gelden voor je op een rijtje.

Europese Green Deal

1. CO2 uitstoten wordt een stuk duurder

Om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot naar beneden gaat, komt er meer belasting op de uitstoot van CO2. In het Fit for 55 pakket staan wat dit betreft met name twee maatregelen die veel invloed gaan hebben. De eerste is de herziening en uitbreiding van het Europese emissiehandelssysteem (ETS) voor de industrie. Door het aantal emissierechten te verlagen, wil de Commissie de prijs hiervan verhogen, waardoor de prijs van het uitstoten van CO2 dus automatisch omhoog gaat. Tevens wordt het systeem straks ook gebruikt voor wegtransport, maritiem transport en de bouw. Ook liggen er voorstellen klaar om de vrijstelling van de luchtvaart af te bouwen.

Een tweede maatregel die genomen wordt om de globale CO2 uitstoot te verminderen, is een nieuw koolstofcorrectiemechanisme aan de grens. Dit gaat beteken dat op de invoer van vervuilende producten, zoals staal, ijzer en cement, belasting wordt geheven. Op die manier wordt koolstoflekkage tegengegaan.

Deze twee maatregelen hebben natuurlijk met name een (zeer) grote impact op de industrie-, de bouw- en transportsector, maar zullen door alle bedrijven worden gevoeld. Nu al serieus werk maken van het reduceren van de CO2-uistoot in de toeleveringsketen en aan de gang gaan met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een slimme manier om hoge kosten in de toekomst te voorkomen.

2. Circulariteit wordt de norm

Wanneer we afval als grondstof voor nieuwe producten kunnen gebruiken, hoeven we minder weg te gooien en hebben we minder grondstoffen nodig. Niet alleen verkleinen we op die manier de afvalberg, maar zorgen we er ook voor dat de netto CO2-uitstoot omlaag gaat. Daarom is ook het in 2020 gepresenteerde ‘Circulaire economie actieplan voor een schoner en concurrerender Europa’ onderdeel van de Green Deal. Doel van het plan is dat duurzame, circulaire producten de norm worden. Het omvat een groot aantal nieuwe regels om circulariteit te bevorderen.

Het circulariteitsplan richt zich primair op sectoren waar veel winst te behalen valt. Dat zijn dus sectoren die veel grondstoffen nodig hebben, zoals de bouw, de voedingsindustrie, kleding, verpakkingen, elektronica, voertuigen en kunststoffen. Alle bedrijven met bijvoorbeeld een bedrijfspand, een bedrijfskantine, bedrijfskleding en producten die verpakt worden ondervinden hier logischerwijs ook gevolgen van. Circulair inkopen en toezien dat er bijvoorbeeld geen microplastic of katoen zonder GOTS-keurmerk wordt gebruikt in je toeleveringsketen is nu nog een optie, maar straks niet meer.

3. Strengere richtlijnen voor energie-efficiëntie

Een belangrijk onderdeel van Fit for 55 is een herziening van de Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED). Het doel van deze richtlijn is om het totale energiegebruik van een land te verminderen, om ook zo de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Daar waar in 2018 32,5 procent is afgesproken, is dit afgelopen zomer bijgesteld naar 36 procent. Om hetzelfde (of liever nog meer) te kunnen blijven doen met minder energie, is efficiëntie het toverwoord. Oftewel: zo min mogelijk energie verspillen.

Met name gebouwen, productieprocessen en transport moeten de komende jaren een stuk energiezuiniger worden. Om dit te bereiken worden energie-eisen voor bedrijven aangescherpt. Zo komt er een efficiency first principe, wat inhoudt dat er bij investeringen in bijvoorbeeld machines of voertuigen oog moet zijn voor de energieprestaties van die aankopen. Dit geldt ook voor de bouw van kantoren en bedrijfspanden. Daarnaast wordt de aanschaf van een energiebeheersysteem verplicht voor grote bedrijven (vanaf 100 TJ verbruik per jaar) en zullen kleine en middelgrote bedrijven (vanaf 10 TJ verbruik) verplicht worden gesteld een energie-audit te laten uitvoeren.

Kortom: nieuwe uitdagingen voor ondernemers, maar zeker ook kansen. Wie nu al investeert in duurzaamheid, heeft straks, wanneer de nieuwe regelgeving in werking treedt, een voorsprong op de concurrentie. Daarnaast biedt de Green Deal vanzelfsprekend grote mogelijkheden voor bedrijven met innovatieve diensten, producten en businessmodellen.

Meer weten over de Europese Green Deal en wat dit betekent voor jouw onderneming? Mail dan naar martin.dejong@empact.nu voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Deel dit artikel

Recente nieuwsberichten

Onze klanten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang onze updates. Geen zorgen voor de hoeveelheid, dit wordt beperkt tot 4 keer per jaar.