Stappenplan CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) staat steeds vaker op de agenda en trekt de aandacht van talloze organisaties. Hoe kunnen bedrijven aan de strenge eisen voldoen en tegelijkertijd hun impact vergroten? Op welke manier dragen initiatieven gelinkt aan een circulaire economie bij aan het totale plaatje? Empact fungeert als een deskundige gids die bedrijven begeleidt op hun duurzaamheidsreis. We hebben op maat gemaakte stappenplannen ontwikkeld voor onze klanten, zodat ze niet alleen aan de CSRD-vereisten kunnen voldoen, maar ook de CSRD kunnen gebruiken als een krachtig middel om hun positieve impact te vergroten.

Onze filosofie is dat een organisatie in staat moet zijn om het plan zelf uit te voeren, terwijl Empact ondersteuning biedt wanneer dat nodig is. Binnen het ecosysteem van Empact bevinden zich niet alleen consultants, maar ook wetenschappers en natuurlijk de assurance-verleners die tijdens de uitvoering van het stappenplan meedenken en toetsen.

Stap 1. Analyse en nulmeting

In de eerste fase leggen we een stevige basis door middel van een grondige nulmeting en analyse. We duiken diep in de huidige situatie en brengen alle aspecten in kaart, waaronder bestaand beleid, uitvoering, processen, activiteiten en governance. Daarnaast voeren we een dubbele materialiteitsanalyse uit, in samenwerking met stakeholders, om een compleet beeld te krijgen. De resultaten van deze analyses vergelijken we met de eisen die voortvloeien uit de CSRD. Op basis van deze vergelijking identificeren we samen de GAP: het verschil tussen de huidige situatie en de gestelde eisen en ambities. In nauw overleg bepalen we vervolgens de noodzakelijke stappen om ons voor te bereiden op de tweede fase.

2 ESG/ CSRD strategie

Op basis van de bevindingen uit fase 1 stellen we de MVO-visie en ambities vast. Deze visie moet worden omarmd door de directie en Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Op basis van deze visie definiëren we vervolgens de hoofddoelstellingen. Daarnaast bepalen we de verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Gezamenlijk vormt dit de ESG-strategie. Hierbij laten de we CSRD als richtlijn los en bepalen we de visie en doelen voor de E,S en G. Op deze manier streven we naar tastbare en daadwerkelijke veranderingen die verder gaan dan louter naleving van voorschriften. We willen een positieve impact hebben op het milieu, de samenleving en de manier waarop we onze organisaties besturen. Samen zetten we ons in voor duurzame groei en verandering die een blijvend verschil maken.

3. Uitvoer of implementatie

Nadat de strategie, hoofddoelstellingen, governance en het plan van aanpak zijn vastgesteld, is het tijd om per deelgebied concrete plannen te maken. We stellen werkgroepen samen en vertalen de strategische doelen naar operationele acties. In deze fase is het essentieel om oog te hebben voor quick wins en het realiseren van icoonprojecten. Hiermee optimaliseren we de ervaring van succes en vergroten we de zichtbaarheid van onze inspanningen. Dit is vooral belangrijk om het draagvlak en de energie binnen de organisatie zoveel mogelijk te vergroten. Het werken met de CSRD is een continu proces, en daarom zullen fase 3, 4 en 5 deels overlappen.

4. Rapportage

In 2026 zullen de meeste organisaties rapporteren over hun ESG-prestaties op basis van de CSRD. Hoewel de implementatie mogelijk al in gang is gezet, biedt deze beginfase een waardevolle kans om vooruit te kijken naar 2026 en tegelijkertijd de organisatie aan te moedigen om voortdurend te blijven werken aan hun ESG-prestaties. Bovendien bestaat de mogelijkheid om bij de assurance-verlener een “pre-assurance” aan te vragen. Hierdoor krijgt een organisatie de zekerheid dat de assurance-verlener betrokken wordt bij de keuzes die worden gemaakt. De assurance-verlener kan aanvullende inzichten bieden, met name met betrekking tot het proces en het bewijsmateriaal. Op deze manier legt een organisatie een stevige basis voor toekomstige rapportageverplichtingen. Het creëert ook een interne stimulans om voortdurend te werken aan verbetering en succes op het gebied van ESG-prestaties

5. Borging

De laatste cruciale fase van het CSRD-implementatieproces richt zich op het waarborgen van de CSRD. Het is van essentieel belang om onderscheid te maken tussen de implementatie van de CSRD en de volledige integratie ervan binnen de organisatie. Het is belangrijk dat interne belanghebbenden zich ervan bewust zijn dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de CSRD en ESG-prestaties bij de CEO of CFO ligt. Hoewel de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) nog aan verandering onderhevig zijn, begrijpen we dat sommige organisaties willen wachten tot de ESRS definitief zijn uitgewerkt. Het is echter belangrijk om te realiseren dat dit besluit risico’s met zich meebrengt, met name als de kwaliteit van de huidige duurzaamheidsverslaggeving niet optimaal is. De eerste en tweede fase van het implementatieproces kunnen een langere doorlooptijd hebben. Het activeren van de interne organisatie en de betrokkenheid van financiën en het management zullen aanzienlijk toenemen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de CSRD een middel is om een doel te bereiken, en niet andersom. Een succesvolle implementatie van de CSRD resulteert niet alleen in compliance en kosten, maar voegt waarde toe aan de bedrijfsvoering. Dit vereist een stapsgewijze strategische benadering, waarbij echte impact wordt gerealiseerd.. Als je meer wilt weten over CSRD, ESG-prestatie of het CSRD stappenplan, neem dan contact met ons op via info@empact.nu

* Een uitgebreidere versie van dit artikel is onderdeel van de Practice Note die wij voor SDU hebben ontwikkeld. Hierbij geven wij ook tips & tricks en zijn templates ter beschikking. Kijk voor meer informatie op: https://www.sdu.nl/jes/kennisbank


Deel dit artikel

Recente nieuwsberichten

Onze klanten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang onze updates. Geen zorgen voor de hoeveelheid, dit wordt beperkt tot 4 keer per jaar.