ESG in 2022: op een lager pitje of juist een tandje bij?

Meer dan ooit staan ecologische, sociale en bestuurlijke (ESG) thema’s hoog op de agenda van het bedrijfsleven. Tegelijkertijd is 2022 een jaar waarin het voor veel bedrijven financieel tegenzit. Door de naweeën van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen voor met name grondstoffen, energie en halffabricaten fors, waardoor het hoofd boven […]

MVO Due Diligence wordt van het grootste belang voor bedrijven

Op 24 februari 2022 heeft de Europese Commissie het langverwachte voorstel over due diligence in de leveranciersketen goedgekeurd en gepubliceerd. De nadruk van deze Europese regels liggen op de mogelijke negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten op het gebied van mensenrechten en milieuaspecten. In het kort: de vrijblijvendheid vervalt en er komt een verplichting voor organisaties om […]

Maatschappelijk verantwoord inkopen? Zes tips voor succes

Een groot deel van de impact van organisaties op mens, milieu en maatschappij, speelt zich af in de supply chain. Wanneer je als organisatie dus je impact wilt verbeteren, kun je niet om maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) heen. Dit houdt in dat je bij de inkoop van producten, grondstoffen en diensten ook let op de […]

IMVO in de leveranciersketen is niet meer vrijblijvend

De OESO-richtlijnen voor MVO stelden het al, maar nu is ook het Europees Parlement ervan overtuigd. Als een organisatie een handelsrelatie heeft met een andere organisatie in een MVO-risico land, dan wordt het verplicht om maatregelen te nemen. Globalisering heeft voor veel grote en belangrijke ontwikkelingen gezorgd. Maar we weten inmiddels dat er ook behoorlijk […]