Onze klanten

ESG-transformatie ontsluiten

Empact adviseert Europese middelgrote bedrijven en overheidsinstellingen over hun ESG-transformatie. Sommige van onze klanten geven er de voorkeur aan hun projecten vertrouwelijk te houden, daarom vindt u hieronder slechts een samenvatting van onze opdrachten.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Vanaf 2020 werkt Empact op verschillende projecten voor RVO, allen gerelateerd aan (I)MVO:

UW (Utrecht Werkt)

Heras Group

Heras Group is Europa’s grootste perimeterbeveiligingsbedrijf. Met aanwezigheid in elk EU-land, VK, Noorwegen en Zwitserland, zijn hun mobiele en permanente systemen te zien op bouwplaatsen, festivals & evenementen, huizen, bedrijfsgebouwen en zelfs gevangenissen. Dit met Private Equity gefinancierde bedrijf vroeg Empact om te helpen bij het definiëren van hun ESG-strategie en implementatieplan.

“We hebben de afgelopen maanden met veel plezier met Empact samengewerkt. Hun ervaring en expertise, maar ook structuur en inhoud, op een proactieve en pragmatische manier, hebben ons geholpen om belangrijke stappen te zetten in het definiëren en implementeren van onze ESG-strategie” aldus Gilles Rabot, CEO Heras Group.

Rosiro Group

Rosiro Group, voorheen Coda Group, transformeert van een hoogwaardige kunststoffenfabrikant naar een hoogwaardige fabrikant van biologisch afbreekbare kunststoffen. Dit betekent een duurzame transformatie in de gehele waardeketen van kunststoffen. Door gebruik te maken van zijn gepatenteerde biopolymeren kan het nu echt duurzame, innovatieve biomaterialen produceren en aan de wereld leveren, die plastic producten voor eenmalig gebruik kunnen vervangen.

Om deze transformatie te ondersteunen, voerde Empact een Second Party Opinion (SPO) uit op het Green Bond Framework 2020 van het bedrijf. Tijdens dit proces kregen de professionals van Empact met succes toegang tot cruciale informatie over deze transformatie. Dit resulteerde in een diepgaande positieve beoordeling van de transformatieplannen van de groep, het gebruik van de opbrengsten, het proces van projectevaluatie en -selectie, het beheer van de opbrengsten en de rapportage.

Volgens Robert de Jong, CEO van Coda Group, is de toegevoegde waarde van Empact cruciaal: “Empact is zeer deskundig, heeft de vereiste due diligence op een zorgvuldige en efficiënte manier uitgevoerd en een kwalitatief hoogwaardig rapport opgeleverd. Wij bevelen Empact aan voor iedereen die op zoek is naar duurzame financieringsdiensten op het gebied van Green Bonds.”

CIZ Health

In 2021 werkte Empact aan de ontwikkeling van het strategische duurzaamheidsbeleid voor deze zorgorganisatie. Niet alleen de milieu impact van de organisatie zelf, maar ook de leveranciers en de klanten waren onderdeel van de opdracht.

Bob van Dixhoorn, facilitair manager Centrum Indicatiestelling Zorg: “Vanuit mijn organisatie kreeg ik de vraag of ik voor wat betreft duurzaamheid een advies wilde schrijven over waar we staan qua duurzaamheid en hoe wij dit binnen de organisatie verder vorm kunnen gaan geven, waar de grootste mogelijkheden liggen, dit kunnen borgen binnen de organisatie maar dit ook kunnen monitoren. Duurzaamheid is voor mij geen specialiteit en ik heb daar zelf te weinig kennis en kunde van. Om deze reden heb ik contact gezocht met een specialist, Martin de Jong, van Empact.

Samen met Martin heb ik aan de hand van een overzichtelijk stappenplan en in een kort tijdsbestek duidelijk in beeld weten te brengen wat onze CO2 uitstoot is en waar de aandachtspunten liggen. Dit hebben we vervolgens vertaald naar een beleidsstuk welke voorgelegd is aan het bestuur. Zonder de expertise van Martin de Jong zou ik dit niet in zo’n kort tijdbestek en zo helder in kaart hebben kunnen brengen en een advies kunnen uitbrengen aan het bestuur.”

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Empact heeft voor en vooral met het CBS hun MVO-strategie ontwikkelt, passend bij de Brede Welvaartsbenadering, maar ook praktisch genoeg om aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk. Volgens Remco Immers van het CBS: “CBS staat voor betrouwbaar, maatschappijgericht en innovatief. Dus dat zochten wij ook in de adviesorganisatie die ging helpen bij het ontwikkelen van onze MVO-strategie. Met Empacts Martin de Jong, hebben wij die adviseur gevonden. Martin is niet alleen prettige persoon om mee samen te werken maar ook zeer ervaren en dat merk je. Hij schakelt soepel tussen de verschillende niveaus binnen de organisatie en brengt niet alleen kennis maar ook de vaardigheden mee, die nodig zijn om een gedragen strategie te ontwikkelen. Van strategie tot praktische duurzaamheidsdoelen, met Martin erbij hebben wij die eerste integrale aanpak kunnen ontwikkelen. We zijn zo tevreden over Empact dat wij ze hebben aanbevolen in ons netwerk van andere ZBO’s. Daarnaast hebben wij ze nu ook gevraagd om mee te denken over de uitvoering van onze MVO-strategie.”

Coalition Anders Reizen

27% van de CO2-uitstoot in Nederland is transportgerelateerd. Mobiliteit moet echt duurzamer worden. Om dit te bereiken hebben de grootste werkgevers van Nederland zich verenigd in de Coalitie Anders Reizen. Het belangrijkste doel is om in 2030 50% CO2-reductie in het zakelijk vervoer te realiseren, ten opzichte van 2016. Martin de Jong van Empact heeft Anders Reizen op verschillende manieren geholpen. Naast sparringpartner voor directie en management, heeft Martin het proces begeleid naar het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Empact heeft in 2020 de ‘verbreding’ van Anders Reizen tot stand gebracht, samen met een aantal vooraanstaande denkers en doeners. Vanwege COVID-19 is de uitvoering ervan uitgesteld.

Hugo Houppermans, directeur van Anders Reizen: “,,Met de betrokkenheid van Martin de Jong van Empact weet ik dat we de resultaten zullen bereiken die we zoeken. Martin is in staat om zowel op strategisch niveau mee te denken als de verschillende c-level stakeholders mee te krijgen in het proces. Een prettige en professionele samenwerking, die ik zowel profit als non-profit organisaties kan aanbevelen.”

Het cultiveren van kennis en vaardigheden

We besteden speciale aandacht aan het mogelijk maken van leren en ontwikkeling. Empact helpt de kennis en vaardigheden van mensen te verbeteren door het geven van lezingen aan universiteiten, hetzij als gastdocent bij MSc- of MBA-programma’s of bij Masterclasses voor professionals:

University of Amsterdam (UvA)

Professor Strategie Arno Kourula: “Martin heeft een belangrijke rol gespeeld bij het binnenhalen van de nieuwste duurzaamheidsdenken naar de Universiteit van Amsterdam Business School als lid van de Raad van Advies, als gastdocent, als partner in cursusontwikkeling en als trainer in executive onderwijs. Samen hebben we een langdurige samenwerking tussen VodafoneZiggo en UvA op MBA-niveau kunnen initiëren en uitbouwen, wat ertoe heeft geleid dat Ethiek, Verantwoordelijkheid en Duurzaamheid een van de meest populaire cursussen in de opleiding is geworden.”

Assitant-Professor Pushpika Vishwanathan: “Martin gaf een gastcollege in mijn Fulltime MBA-cursus Purpose strategie. Hij vertelde over purpose en impact, en deelde zijn ervaringen bij Vodafone en Empact met de studenten. Hij leverde een zeer inspirerende bijdrage, deelde interessante anekdotes en wist de studenten op een levendige manier te betrekken.”

Aalto Universiteit (Helsinki, Finland)

“Het was een groot genoegen en een voorrecht om Martin de Jong als gastspreker te hebben in onze Aalto Executive Education-module over“ Corporate Responsibility ”. Martin bracht zijn uitgebreide ervaring en inzichtelijke ideeën mee toen we, samen met 41 hoge bedrijfsleiders, leerden over belangrijke trends op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering, het implementeren van duurzaamheidsdenken en het creëren van een beweging binnen een bedrijf. Martin is een zeer boeiende en inspirerende spreker en hij is altijd welkom in onze Executive Education-modules om zijn wijsheid te delen.” Volgens Arno Kourula van Aalto Executive Education.